Julia Gregory
Národnosť
USA
Kategória

F18

Štartovací blok
Emma Jobson
Národnosť
USA
Kategória

F18

Štartovací blok
Kristen Wall
team avatar
Tímy

Red Bull USA & Canada

Národnosť
USA
Kategória

F35

Štartovací blok
Meghan Bergsman
Národnosť
USA
Kategória

F35

Štartovací blok
Taylor Thorndyke
Národnosť
USA
Kategória

F25

Štartovací blok
Jessica Imondi
team avatar
Tímy

Red Bull USA & Canada

Národnosť
USA
Kategória

F30

Štartovací blok
Leonie le Maire
Národnosť
GER
Kategória

F18

Štartovací blok

4

Kandai Otsuka
team avatar
Tímy

Red Bull Aloha

Národnosť
USA
Kategória

M18

Štartovací blok
Noel Kenny
team avatar
Tímy

Red Bull Aloha

Národnosť
USA
Kategória

F18

Štartovací blok
Chris Miyashiro
team avatar
Tímy

Red Bull Aloha

Národnosť
USA
Kategória

M18

Štartovací blok

Naši partneri

Národný dodávateľ

Ubimet