Poredak
1
Poredak
1
69,01 km
Državljanstvo
JP
Država
JP
Lokacija
shinjuku ku Jingu Gaien
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
1
Poredak
2
Poredak
2
68,39 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M40
Poredak u kategoriji
1
Poredak
3
Poredak
3
63,15 km
Državljanstvo
RO
Država
RO
Lokacija
Bucharest 1
Kategorija
M25
Poredak u kategoriji
1
Poredak
4
Poredak
4
63,11 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M35
Poredak u kategoriji
1
Poredak
5
Poredak
5
62,15 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M35
Poredak u kategoriji
2
Poredak
6
Poredak
6
61,91 km
Državljanstvo
AT
Država
AT
Lokacija
Wien
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
2
Poredak
7
Poredak
7
61,6 km
Državljanstvo
DE
Država
DE
Lokacija
München
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
3
Poredak
8
Poredak
8
61,27 km
Državljanstvo
HK
Država
AT
Lokacija
Wien
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
4
Poredak
9
Poredak
9
60,76 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
5
Poredak
10
Poredak
10
60,73 km
Državljanstvo
SE
Država
CH
Lokacija
Zug
Kategorija
M35
Poredak u kategoriji
3
Prisjeti se uzbuđenja Wings for Life World Run utrke 2023

Prisjeti se uzbuđenja Wings for Life World Run utrke 2023

Pregledaj sve podatke s utrke i pročitaj vijesti te se prisjeti najboljih trenutaka.

Saznaj više
Poredak
11
Poredak
11
60,32 km
Državljanstvo
BE
Država
BE
Lokacija
Brussel Ossegempark
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
6
Poredak
12
Poredak
12
60,04 km
Državljanstvo
KE
Država
KE
Lokacija
App Run
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
7
Poredak
13
Poredak
13
60,03 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M25
Poredak u kategoriji
2
Poredak
14
Poredak
14
59,73 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
8
Poredak
15
Poredak
15
59,52 km
Državljanstvo
JP
Država
JP
Lokacija
shinjuku ku Jingu Gaien
Kategorija
M25
Poredak u kategoriji
3
Poredak
16
Poredak
16
59,25 km
Državljanstvo
BR
Država
AT
Lokacija
Wien
Kategorija
M35
Poredak u kategoriji
4
Poredak
17
Poredak
17
59,23 km
Državljanstvo
SI
Država
SI
Lokacija
Ljubljana
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
9
Poredak
18
Poredak
18
59,12 km
Državljanstvo
JP
Država
JP
Lokacija
shinjuku ku Jingu Gaien
Kategorija
M25
Poredak u kategoriji
4
Poredak
19
Poredak
19
59,03 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M25
Poredak u kategoriji
5
Poredak
20
Poredak
20
58,18 km
Državljanstvo
DE
Država
DE
Lokacija
München
Kategorija
M35
Poredak u kategoriji
5
Poredak
21
Poredak
21
56,8 km
Državljanstvo
SI
Država
SI
Lokacija
Ljubljana
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
10
Poredak
22
Poredak
22
56,63 km
Državljanstvo
PL
Država
PL
Lokacija
Poznań
Kategorija
M40
Poredak u kategoriji
2
Poredak
23
Poredak
23
56,01 km
Državljanstvo
PL
Država
AT
Lokacija
Wien
Kategorija
M35
Poredak u kategoriji
6
Poredak
24
Poredak
24
55,83 km
Državljanstvo
DE
Država
AT
Lokacija
Wien
Kategorija
M25
Poredak u kategoriji
6
Poredak
25
Poredak
25
55,6 km
Državljanstvo
AT
Država
AT
Lokacija
Wien
Kategorija
M30
Poredak u kategoriji
11